Deelnemersreglement Rollen door de Bollen

Om prettig en veilig de tocht Rollen door de Bollen te kunnen fietsen gelden de volgende regels.
Deelnemers:

  • Realiseren zich dat het karakter van de fietstocht geen wedstrijd is, maar een toeristische tocht in de Bollenstreek om de omgeving (nog beter) te leren kennen.
  • Houden zich aan de geldende verkeersregels zodat zij veilig kunnen rijden.
  • Hebben respect voor natuur en milieu en deponeren alle afval in afvalbakken.
  • Zijn zich volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee kunnen brengen. Zij waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
  • Rijden geheel voor eigen risico en kunnen Rollen door de Bollen niet aanspreken in geval van schade of letsel van welke aard dan ook.
  • Volgen aanwijzingen van de organisatie op.
  • Accepteren dat, wanneer naar het oordeel van de organisatie bijzondere omstandigheden het noodzakelijk maken, het evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan vinden, zij geen aanspraak kunnen maken op schadevergoeding of terugbetaling van de inschrijfkosten. Je hebt hiermee overigens nog steeds het goede doel gesteund.
  • Kunnen bij wangedrag en het niet navolgen van deze regels worden uitgesloten van verdere deelname.
  • Verklaren door deelname deze regels te hebben gelezen en hiermee in te stemmen te gaan.