Algemene Regels/ voorwaarden / informatie kofferbak verkoop Zondag 25 september 2022

De organisatie van de kofferbak verkoop is in handen van Roparun Team Bollenstreek uit Voorhout.

Wat betreft de inschrijfgelden en de artikelen die Team Bollenstreek zelf verkoopt, komt de opbrengst van deze kofferbak verkoop geheel ten gunste van Stichting Roparun. Zie www.roparun.nl

De organisatie vertrouwt erop met deze regels te voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de verkregen vergunning.

Wij verzoeken u vriendelijk mee te werken aan het goed laten verlopen van de kofferbak verkoop! Bij voorbaat onze hartelijke dank!

De organisatie wenst u een goede verkoop en een gezellige dag!

Let Op! Het terrein is geheel rookvrij het is ten strengste verboden binnen de hekken te roken!

 1. A) ALGEMEEN:

TELEFOONNUMMER voor ORGANISATIE en EHBO alleen ingeschakeld tijdens de

kofferbak verkoop. Deze nrs. worden verstrekt bij de ingangscontrole.

 1. De verkoper is verplicht zich aan de regels zoals hieronder vermeld te houden.
 2. De verkoper dient altijd de aanwijzingen van de organisatie op te volgen!
 3. De organisatie is bevoegd een verkoper de toegang tot het terrein te weigeren.
 4. Verkoop op commerciële basis of van partij- en NIEUWE goederen is niet toegestaan. (uitzondering is de bollen en bloemenverkoop van Team Bollenstreek. Deze zijn allen gesponsord en de opbrengst is als bovengenoemd.
 5. Bij constatering van verkoop van onder 4) genoemde handel kan de organisatie de verkoper van het terrein verwijderen zonder terugbetaling van het reserveringssysteem bedrag.
 6. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook aan een auto, verkoopgoederen of anderszins van een verkoper of bezoeker.
 7. De organisatie kan bij conflicten de politie inschakelen.
 8. In gevallen waarin deze regels niet voorzien beslist de organisatie.
 9. Tijdens de verkoop kan de huisfotograaf van de stichting foto’s van u maken t.g.v. de website en sociale media, als u dit niet wenst moet u dit aan de fotograaf kenbaar maken.

 

B) HET TERREIN:

 1. Het terrein waarop het evenement wordt gehouden is een terrein rondom het scholen complex Teylingen College – KTS in Voorhout. Alleen door de organisatie toegekende auto’s mogen op het terrein komen.
 2. De in- en uitgang van het evenemententerrein voor verkopers is aan de Leidsevaart 4 te Voorhout.
 3. De verkopers worden bij de ingang gecontroleerd. Binnen rijden tussen 08.00 uur en 09.00 uur en geschied op basis van een tijdslot die u van te voren van de organisatie te horen krijgt. Het dringende verzoek is om niet voor 08:00 uur te komen want er is dan geen toegang op het terrein en geen mogelijkheid om te parkeren. Het hek gaat pas om 08:00 uur open. Bij het binnenrijden wordt u op aanwijzing van de organisatie een verkoop plek toegewezen op volgorde van binnenkomst. Alle plekken zijn gelijk.

C) DE PLAATS OM TE VERKOPEN:

 1. De verkoper is verplicht van te voren een verkoopplaats te reserveren en te betalen via de toegezonden betaallink. Na de betaling ontvangt u een persoonlijk reserverings bewijs en tijdslot voor binnen rijden. 
 2. Zonder reserverings bewijs krijgt de verkoper geen toegang tot het terrein! 
 3. De verkoper krijgt door de organisatie een verkoopplaats aangewezen in volgorde van binnenkomst. De verkoper kan zich geen bepaalde verkoopplaats toe-eigenen. 
 4. Er worden geen Campers, aanhangwagens, Bak- of Vrachtwagens toegelaten. Maximale toegestane lengte van de auto is 5 meter! 
 5. U kunt niet met de auto aan komen rijden, de spullen uitladen en weer van het terrein af
 6. De verkoper mag zijn plaats inrichten zoals hij/zij wil wanneer het maar binnen de toegewezen plek blijft. 
 7. De organisatie kan verkoopplaatsen laten aanpassen of afkeuren.
 8. Er zijn verkoopplekken achter en naast de auto  Deze zijn even groot. Er is dan ook geen prijsverschil.
 9. Er zijn enkele verkoopplekken voor verkopers die zonder auto komen, een uitzondering is een bakfiets. Het tarief is gelijk aan een auto.
 10. Er mogen geen obstakels buiten de verkoopplaats steken,
 11. Er mag niets op de weg in de grond geslagen worden,
 12. Er mag niets op de weg of andere objecten geschreven worden.
 13. De bomen mogen niet beschadigd worden, bijvoorbeeld door er spijkers of schroeven in te slaan of draaien.
 14. Zodra de auto op de aangewezen plek is geparkeerd moet de motor worden uitgezet en mag gedurende het evenement ook niet weer gestart worden.
 15.  Er mag geen eigen muziek worden afgespeeld.
 16. Het verkopen van eten, drinken, levende have (dieren), oorlog gerelateerde, discriminerende en porno-artikelen is verboden! Het verkopen van eten en drinken is voorbehouden aan Team Bollenstreek.
 17. De verkoop begint (in de publiciteit) om 10:00 uur. Het kan zijn dat de verkoop eerder begint, omdat alle verkopers een plek hebben en de organisatie is ingericht.

D) TOILETTEN, VUILNIS EN NIET VERKOCHTE GOEDEREN:

 1. De verkopers kunnen gebruik maken van de bemande toiletten die in het clubhuis aanwezig zijn. Het gebruik van het toilet kost  EUR 0,50.
 2. Al het eigen afval neemt de verkoper mee naar huis!
 3. Het is niet toegestaan om handel achter te laten of in de vuilnisbakken op het terrein te gooien, u krijgt een schone plaats en levert deze ook weer schoon op, vrij van dozen en zwerfvuil. Er is controle voordat de auto de verkoop plek mag verlaten.
 4. De vuilnisbakken op het terrein zijn door de organisatie geplaatst ten behoeve van het publiek.

 

E) KOSTEN:

 1. De kosten voor een verkoopplaats is €15 een lege plek naast de auto of bakfiets kost €10 en kan worden toegewezen indien nog beschikbaar.

F) EINDE VERKOOP:

 1. Uit veiligheidsoverwegingen mag de verkoper niet voor 16:00 zonder nadrukkelijke toestemming van de organisatie, met de auto van het terrein af. 
 2. De verkoper is verplicht zijn/haar plaats geheel schoon achter te laten! 
 3. De uitgang van het evenemententerrein is gelijk aan de ingang, om verkeershinder te voorkomen mag alleen rechtsaf geslagen worden, keren kan op de rotonde.
 4. Om gevaarlijke situaties met andere weggebruikers  te voorkomen dient u altijd de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen.

Tot slot:

Wanneer naar het oordeel van de organisatie bijzondere omstandigheden het noodzakelijk maken het evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan vinden, kunt u geen aanspraak maken op schadevergoeding of terugbetaling van de inschrijfkosten. U heeft hiermee overigens nog steeds het hele goede doel gesteund!

Met het betalen van uw inschrijfgeld bent u akkoord gegaan met bovenstaande voorwaarden en regels.