Contact

Team Bollenstreek
Voorhout

Team Captain:

Dave van der Wijngaard
Tel: 06-31685938
info@teambollenstreek.nl

IBAN Rekeningnummer: NL07 RABO 0314 2730 42 t.n.v. Team Bollenstreek
BIC RABONL2U
Kamer van Koophandel nummer 27362262
RSIN nummer 822282021

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter:
Dave van der Wijngaard

Penningmeester:
Conny van Zijp

Bestuursleden:
Jacqueline Koudijs
Ben de Boer
Wim Klok
Ton Jeen

Het bestuur van Team Bollenstreek ontvangt geen beloning.
Verslag van onze uitgeoefende activiteiten kunt u lezen in de nieuwsbrieven, die u kunt vinden onder het kopje Downloads.

De doelstelling van ons team is jaarlijks deelnemen aan de RoPaRun en het inzamelen van geld voor mensen met kanker. Wij trachten ons doel onder meer te verwezenlijken door het deelnemen aan de RoPaRun en daarmede vergelijkbare loopevenementen.